Download CraftWare 1.21 and Craftprint 1.14

Windows versie Mac versie Linux versie Firmware .  If you need older firmware or a special Crafttool to load Firmware, you can find it in this Firmware  post. The manual for the CraftBot plus can be found here. The manual for the CraftBot 3 can be found here.
Continue Reading

Nieuwe versie handleiding CraftWare en de CraftBot (Engels).

Klik op deze link om de vernieuwde Engelstalige handleiding van CraftWare te downloaden. CraftWare is de veelzijdige slicer van CraftUnique die bij de CraftBot hoort. Deze slicer kan tevens Gcode produceren voor andere 3D Printers. Ook kan de CraftBot kan tevens Gcode printen die door andere slicers zijn geproduceerd. Voor profielen, klik hier.
Continue Reading

Updated Craftware 1.14 profielen voor veel soorten filament.

Er is een wezenlijk betere firmware versie (8249) beschikbaar voor de CraftBot met geweldige acceleratie algoritmes. Hierdoor kan er twee maal zo snel geprint worden. Zie dit artikel betreffende de beta. Met PLA hebben waren we met de nieuwe firmware 8249 in staat om met 160mm/s te printen! Dit betekent een enorme tijdwinst voor grote objecten als infill en de loops op een hogere snelheid geprint kunnen worden. Voor een mooie print zijn echter lagere waarden aan te bevelen. De basis van de printsnelheid wordt bepaald door de “draw speed” op het”advanced” blad van Craftware. Wij houden de volgende snelheden aan:
Continue Reading

Nerd Language Decoder: Python Script to read out CraftWare settings from a Gcode file by Psanyi (Sandor)

(Nederlands onderaan) Use at your own risk! Sandor (Psanyi) has made a nice program called Craftset.py to read out the used CraftWare settings  of a Gcode file. It translates the information at the end of the Gcode file to a .cwsp file, which can be imported as settings into CraftWare. Sandor: Find attached the nerd language decoder :-) It is written in Python, because I can write trivial programs in it and have b64 and zlib decoders in the standard library, at least in the 2.7 version I use. The original was in PostScript, few people would find it useful, I’m
Continue Reading

Updated CraftWare Profiles, based on the Beta of CraftWare 1.14

An extended post in Dutch about Profiles and CraftWare can be found here. We have udated our profiles when testing the Beta for CraftWare 1.14. It’s possible they will be changed for the final release of CraftWare 1.14. Click on the pictures to download a zip file with profiles: one basic one, and one with all profiles we use for all kind of filaments. When you discover an error, think it can be improved or made a profile for an unlisted kind of filament, please mail us at: info@CraftBot.nl
Continue Reading

Experimentele Profielen voor CraftWare

Waarschuwing! Hieronder verschillende profielen voor CraftWare voor bijzondere filamenten en afwijkende Nozzle maten. Deze profielen zijn experimenteel en zeker niet geschikt om mee te starten! Daarnaast is er inzicht nodig hoe deze profielen aangepast moeten worden voor specifieke objecten of eind resultaten. Niet alle profielen zijn door ons zelf getest, echter wel door diegene die ze ons heeft aangereikt. Om de profielen te downloaden met Chrome: rechts klikken op de (zwarte) link en “save link als” klikken.  Bedankt Goswijn! Warning! Below different profiles for CraftWare for special filaments and different nozzle sizes. These profiles are experimental and certainly not suitable to start with! In
Continue Reading