Nerd Language Decoder: Python Script to read out CraftWare settings from a Gcode file by Psanyi (Sandor)

(Nederlands onderaan)

Use at your own risk!

Sandor (Psanyi) has made a nice program called Craftset.py to read out the used CraftWare settings  of a Gcode file. It translates the information at the end of the Gcode file to a .cwsp file, which can be imported as settings into CraftWare.


Sandor: Find attached the nerd language decoder :-) It is written in Python, because I can write trivial programs in it and have b64 and zlib decoders in the standard library, at least in the 2.7 version I use. The original was in PostScript, few people would find it useful, I’m afraid. Usage is governed by the libtomcrypt license: https://github.com/libtom/libtomcrypt/blob/develop/LICENSE

“””
Read settings from CraftWare GCODE file

Example command:

craftset.py some_object.gcode

Result:
new some_object.gcode.cwsp file with the settings

You have to run it in a terminal window, or change your registry by executing this file. By that you can drag and drop a .gcode file to the Craftset.py program to get a .cwsp file.

Craftset.py and the .reg file are packed in this rar file. (change the extrention “rename2rar” to “rar”. )

Use at your own risk!


Sandor (Psanyi op het CraftUnique forum) heeft een klein programmaatje: Craftset.py geschreven in onvolprezen Python.

Hiermee wordt het laatste deel van de Gcode die door CraftWare is gegenereerd uitgelezen en omgezet naar een .cwsp bestand. Dat is een file formaat dat weer in CraftWare geïmporteerd kan worden, zodat de gebruikte settings inzichtelijk en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het Python script moet in een terminal venster worden uitgevoerd met de bovengenoemde instructies. Of de registry van windows moet veranderd worden middels een programmaatje (een registery editor).  Daarna kan door middel van  het slepen van een gcode file naar craftset.py automatisch het .cwsp bestand gegenereerd worden.

Craftset.py en de .reg file zijn ingepakt in  deze rar file. (wijzig de extentie van “rename2rar” naar “rar”. )

Het uitvoeren van een .reg file of een .py file, gedownload van het internet -en zeker van CraftBot.nl- wordt als zeer gevaarlijk gezien. Wanneer u dit toch doet zal zeer vermoedelijk uw muis exploderen.  Ook zal uw CraftBot alleen nog maar de volgende tekst kunnen printen: “Och, was ik maar bij moeder thuisgebleven” en daarna in romige pudding veranderen. Het is maar wat je wilt.