Results Unofficial CraftBot Poll (Peiling)

We hebben een peiling gemaakt met verschillende aspecten van de CraftBot en het gebruik. We hopen dat inzicht in wensen, frustraties en visies van gebruikers leiden tot een nog beter product. We hebben 58 reacties gehad.

We have made an unofficial poll to see what the 2000 users of the CraftBot like, want, miss and do. Various users of other printers can comment on CraftWare too. We have got 58 responses. Thanks!

Results as pdf can be downloaded here.

Unofficial-CraftBot-Poll-Google-Forms-a32