Sketchup en de 3D print werkvolgorde

SketchUp-tutorial: de basics voor beginners

NB: dit is een kopie van het artikel in PCMhttps://pcmweb.nl/artikelen/foto-grafisch/sketchup-tutorial-de-basics-voor-beginners/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pcmweb_nieuws+%28PCMWeb+Nieuws%29

 

Sketchup-tutorial
Alhoewel we al tientallen jaren 3D-objecten maken op de computer is het pas in de laatste jaren het domein geworden voor een breder publiek. Niet in de laatste plaats door 3D-printers en het gratis ontwerpprogramma SketchUp. In deze eerste SketchUp-tutorial vertellen we je over de basics.

Het is al bijna 40 jaar geleden dat Pixar (‘s werelds beroemdste 3D-animatiebedrijf) zijn deuren opende. Lange tijd was 3D synoniem voor peperdure software en uiterst krachtige computers die voor gewone stervelingen nauwelijks betaalbaar waren. Zelfs het maken van een enkele stilstaande fotorealistische afbeelding was in die begintijd al een heidens karwei waarop menige pc een nacht of langer stond te zwoegen. Steeds krachtigere hardware bracht het werken met 3D binnen het bereik van meer mensen, al ging dat aanvankelijk nog wel met behulp van het prijzige (en daardoor steevast illegaal gedownloade) 3D Studio.

Met de komst van het gratis Google SketchUp (inmiddels SketchUp Make geheten en niet meer van Google) was dure software geen belemmering meer en kon iedereen met 3D aan de slag. Veel reden was daar voor veel mensen overigens nog niet voor, tenzij je je eigen 3D-games wilde maken of je huis als 3D-model in Google Earth wilde importeren. De komst van 3D-printen maakte 3D-ontwerp echter voor steeds meer mensen interessant. Mocht je nog niet toegetreden zijn tot de wereld van 3D-ontwerp dan praten we je in deze 4-in-1 workshop bij.

SketchUp gratis downloaden

SketchUp is er in een betaalde Pro-versie en de gratis Make-versie. Met die laatste kun je alleen stilstaande scènes met 3D-objecten maken en daar eventueel een locatie op aarde aan toekennen. Hieraan zien we nogmaals de roots van het programma dat van oorsprong het doel had om Google Earth van 3D-modellen te voorzien. Zoals we dan ook later zullen merken ligt de nadruk van SketchUp heel erg op architectuur als het om modelleren gaat en leent het programma zich minder om een nieuwe avondvullende speelfilm mee te maken.

Download SketchUp via de officiële site. Achter de downloadknop gaan enkele vragen schuil over ons gebruiksdoel en ons besturingssysteem (Windows of MacOS) en ook wil men graag een e-mailadres (wat geen echt adres hoeft te zijn). Wanneer alles is ingevuld mogen we het installatiebestand van circa 150 MB downloaden waarbij je automatisch de versie (32- of 64-bits) krijgt die bij je systeem past.

De installatie bevat niet alleen Make maar ook een 30-dagen probeerversie van Pro en als gevolg daarvan zien we 3 nieuwe pictogrammen op ons Bureaublad. LayOut en StyleBuilder horen bij Pro en die laten we voor wat ze zijn. We starten SketchUp 2017.

Interface naar je hand zetten

Het openingsscherm verwijst ons onder andere naar een aantal leermiddelen en naar het 3D Warehouse. Onder Template vinden we de nodige stijlsjablonen die de gebruikte maateenheden en weergave bepalen. Zoals je ziet ligt de nadruk sterk op architectuur. Omdat wij een algemener doel hebben kiezen we Interior and Production Design – Millimeters.

Met een klik op Start Using SketchUp komen we in het programma terecht. Standaard wordt SketchUp gestart met een minimum aan gereedschappen en in perspectiefweergave. We hebben de beschikking over een selectiegereedschap, vier tools om objecten te maken of te wissen (lijnen, cirkels, rechthoeken), vijf pictogrammen waarmee we (delen van) objecten kunnen manipuleren, drie speciale onderdelen (meten, tekst en schilderen), vier gereedschappen om te navigeren en tot slot vier pictogrammen voor interactie met andere componenten. Elk gereedschap heeft rechts een eigen Instructor die beknopt laat zien hoe dit gereedschap gebruikt wordt.

sketchup-tutorial

Zoals gezegd is SketchUp gestart met een minimum aan gereedschappen maar achter View, Toolbars kunnen we er nog veel meer kiezen. Het is geen goed idee om ze allemaal aan te vinken want dan wordt het aantal pictogrammen onoverzichtelijk groot en de werkruimte klein. Bovendien zien we sommige dan tweemaal.

Een goede keus in plaats van Getting Started is voor allround-gebruik Large Tool Set, Solid Tools, Standard, Views en Warehouse. Die laatste vier worden door Sketchup wat rommelig neergezet, maar we kunnen ze eenvoudig naar dezelfde regel slepen zodat we een overzichtelijk werkblad overhouden.

Orbit, pan en zoom

Goed navigeren is van levensbelang in 3D-software. SketchUp heeft daarvoor de pictogrammen Orbit (scéne roteren), Pan (scène verschuiven) en Zoom. Met je muiswiel kan gezoomd worden, roteren gebeurt door met ingedrukt wiel te slepen en pannen door daarbij Shift in te drukken.

Klassieke 3D-ontwerpprogramma’s tonen ons vier aanzichten. Drie daarvan staan loodrecht op elkaar, bijvoorbeeld boven, links en voor terwijl een vierde aanzicht meestal het beeld van een denkbeeldige camera toont. Dergelijke aanzichten zijn van levensbelang om je goed te kunnen oriënteren, wat weer onontbeerlijk is bij het maken van vormen.

SketchUp is wat dat betreft wat eigenzinnig. Het programma geeft alleen een perspectiefaanzicht, waarbinnen het natuurlijk moeilijk navigeren is in 3D omdat een beeldscherm nu eenmaal tweedimensionaal is. Het programma biedt echter wel allerlei hulpjes om toch te weten waar de cursor zich bevindt.

Wanneer we vormen hebben gemaakt kan SketchUp bijvoorbeeld zelf hoeken selecteren (Endpoint) en ook zijdes (On Edge), middelpunten van zijdes (Midpoint) en vlakken (On Face). Daarnaast geeft het programma met gekleurde stippellijnen aan of je je parallel aan een as beweegt. Met Camera, Standard Views is het echter eenvoudig om een ander aanzicht te kiezen.

Extra hulpmiddelen

Bij het opstarten attendeert SketchUp ons al op de video-tutorials die op de site van het programma zelf staan. Behalve de ‘getting started’-video’s vind je hier meer diepgravend materiaal zoals de Toolbar Series waarin aan vrijwel elk gereedschap een video wordt gewijd.

Behalve officiële video’s van de makers zijn er ook heel wat Youtube-kanalen zoals SketchUp SchoolMaster Sketchup en SketchUp’s eigen kanaal. Al dit materiaal is Engelstalig. Videolessen in het Nederlands zijn er wel, maar vaak gaan ze niet over de nieuwste editie.

In een later artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden van SketchUp.

Tekst: Ap de Smits

Geschreven door: Redactie PCM op 

 

 


Hieronder een oude versie van een eerder artikel van ons.

Sketchup is een 3D tekenprogramma dat in de gratis versie al veel mogelijkheden biedt. Sketchup was een tekenprogramma van Google, maar sinds een paar jaar eigendom van Trimble.
Standaard wordt een trial van de Pro versie gedownload. Omdat niet iedereen na een maand 650 Euro wil betalen hiervoor, is het beter om meteen de gratis versie te downloaden en te blijven gebruiken. Deze heet Sketchup Make.

De download site is hier te vinden. Sketchup Make is licht verouderd, maar uitgebreider dan de Browser versie en goedkoper dan de Pro versie.

Echter, er is ook een gratis versie beschikbaar die werkt in de browser, zie hier.

Handleidingen en video instructies zijn hier te vinden.

Dit programma is ons inziens het meest geschikt voor technisch tekenwerk, zoals onderdelen van apparaten of onderdelen voor een architectonisch model.

Sketchup Make kan standaard obj files exporteren. Die kunnen direct ingeladen worden in CraftWare, maar niet in KISSlicer bijvoorbeeld. Het gratis programma Netfabb kan ook 3D modellen converteren van en naar stl / obj. Hier is een korte beschrijving van Netfabb te vinden.

Middels een plugin kan Sketchup ook direct stl files exporteren (Sketchup Stl) . De plugin kan hier gevonden worden. Maar kan ook in Sketchup / Window / Extension Warehouse gevonden worden (Sketchup stl geheten dus) . Je moet je wel aanmelden en Trimble wil weer alles van je weten. Om dat te omzeilen kan je altijd een extra gmail account aanmaken om dit enigermate te voorkomen.

Na installatie van de plugin staat de optie om stl te exporteren meteen onder de tab “file”. De export optie “obj” staat onder file // export

Overzicht werkwijze:

 1. Teken een 3D model in Sketchup. Teken het beste in mm: dat is de architectonische preset.
 2. Zorg dat je netjes tekent zodat volumes eenduidig zijn en geen open stukjes hebben of overlappingen van vlakken. In het algemeen moet een goed printbaar volume “waterdicht’ zijn.
 3. Zorg dat alle getekende volumes die je wil printen ook goed op elkaar aansluiten: als ze een klein beetje overlappen dan is het al onduidelijk voor de slicer hoe de te printen volumes geïnterpreteerd moeten worden. Volumes moeten dan ook exact aansluiten op de vlakken die ze gemeen hebben. ook een minieme opening tussen volumes kan tot print problemen leiden.
 4. De schaal waarin getekend is maakt niet veel uit: in de slicer kan je heel gemakkelijk het geïmporteerde bestand met een factor 10 vergroten of verkleinen.
 5. Selecteer de onderdelen die je wil printen in Sketchup en exporteer ze naar het obj formaat. (of als de stl plugin is geinstalleerd naar stl).
 6. Laad eventueel dat stl bestand in Netfabb om het te controleren op fouten en repareer het bestand eventueel. Voor instructies zie hier.
 7. Laad het (eventueel gerepareerde) stl of obj bestand in CraftWare
 8. Verschaal het eventueel met de knop “scale” bovenaan en de instellingen dan onderaan de pagina
 9. Zet het object midden op het Bed middels de knop “move” bovenaan en dan “reallign”onderaan.
 10. Zorg dat je onder “options” van CraftWare de 0,0 poistie van het bed op de “Front Left Corner” hebt gedefinieerd.
 11. Ga naar de knop Support: “clear”eventueel al aanwezige support. Stel de Supportbar thickness in op 1 mm en de Steepness op 60 graden, klik dan “auto generate support”. Vul eventueel de support handmatig aan middels klikken op vlakken van het model.
 12. Ga naar de knop Slice: conform instructies in deze post zou je al ons standaard profiel ingeladen moeten hebben! Pas eventueel de settings aan op het specifieke object en het gebruikte filament.
 13. Druk op de knop Slice rechtsonder en de Gcode 3D preview wordt gegenereerd. Als die naar wens is dan middels de knop “Save”aan de rechterkant de Gcode saven naar de USB stick.
 14. De USB stick op de CraftBot plaatsen en via de USB knop op het LCD scherm de print starten.

Dat is alles ;-)