Sketchup en de 3D print werkvolgorde

Sketchup is een 3D tekenprogramma dat in de gratis versie al veel mogelijkheden biedt. Sketchup was een tekenprogramma van Google, maar sinds een paar jaar eigendom van Trimble.
Standaard wordt een trial van de Pro versie gedownload. Omdat niet iedereen na een maand 650 Euro wil betalen hiervoor, is het beter om meteen de gratis versie te downloaden en te blijven gebruiken. deze heet Sketchup Make.

De download site is hier te vinden.

 

Handleidingen en video instructies zijn hier te vinden.

Dit programma is ons inziens het meest geschikt voor technisch tekenwerk, zoals onderdelen van apparaten of onderdelen voor een architectonisch model.

Sketchup Make kan standaard obj files exporteren. Die kunnen direct ingeladen worden in CraftWare, maar niet in KISSlicer bijvoorbeeld. Het gratis programma Netfabb kan ook 3D modellen converteren van en naar stl / obj. Hier is een korte beschrijving van Netfabb te vinden.

Middels een plugin kan Sketchup ook direct stl files exporteren (Sketchup Stl) . De plugin kan hier gevonden worden. Maar kan ook in Sketchup / Window / Extension Warehouse gevonden worden (Sketchup stl geheten dus) . Je moet je wel aanmelden en Trimble wil weer alles van je weten. Om dat te omzeilen kan je altijd een extra gmail account aanmaken om dit enigermate te voorkomen.

Na installatie van de plugin staat de optie om stl te exporteren meteen onder de tab “file”. De export optie “obj” staat onder file // export

Overzicht werkwijze:

 1. Teken een 3D model in Sketchup. Teken het beste in mm: dat is de architectonische preset.
 2. Zorg dat je netjes tekent zodat volumes eenduidig zijn en geen open stukjes hebben of overlappingen van vlakken. In het algemeen moet een goed printbaar volume “waterdicht’ zijn.
 3. Zorg dat alle getekende volumes die je wil printen ook goed op elkaar aansluiten: als ze een klein beetje overlappen dan is het al onduidelijk voor de slicer hoe de te printen volumes geïnterpreteerd moeten worden. Volumes moeten dan ook exact aansluiten op de vlakken die ze gemeen hebben. ook een minieme opening tussen volumes kan tot print problemen leiden.
 4. De schaal waarin getekend is maakt niet veel uit: in de slicer kan je heel gemakkelijk het geïmporteerde bestand met een factor 10 vergroten of verkleinen.
 5. Selecteer de onderdelen die je wil printen in Sketchup en exporteer ze naar het obj formaat. (of als de stl plugin is geinstalleerd naar stl).
 6. Laad eventueel dat stl bestand in Netfabb om het te controleren op fouten en repareer het bestand eventueel. Voor instructies zie hier.
 7. Laad het (eventueel gerepareerde) stl of obj bestand in CraftWare
 8. Verschaal het eventueel met de knop “scale” bovenaan en de instellingen dan onderaan de pagina
 9. Zet het object midden op het Bed middels de knop “move” bovenaan en dan “reallign”onderaan.
 10. Zorg dat je onder “options” van CraftWare de 0,0 poistie van het bed op de “Front Left Corner” hebt gedefinieerd.
 11. Ga naar de knop Support: “clear”eventueel al aanwezige support. Stel de Supportbar thickness in op 1 mm en de Steepness op 60 graden, klik dan “auto generate support”. Vul eventueel de support handmatig aan middels klikken op vlakken van het model.
 12. Ga naar de knop Slice: conform instructies in deze post zou je al ons standaard profiel ingeladen moeten hebben! Pas eventueel de settings aan op het specifieke object en het gebruikte filament.
 13. Druk op de knop Slice rechtsonder en de Gcode 3D preview wordt gegenereerd. Als die naar wens is dan middels de knop “Save”aan de rechterkant de Gcode saven naar de USB stick.
 14. De USB stick op de CraftBot plaatsen en via de USB knop op het LCD scherm de print starten.

Dat is alles ;-)